W dniu 23 listopada 2018 r. Państwo Józef i Anna  Gregorczyk ze Skoraczewa obchodzili 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Sośno odznaczył dostojnych jubilatów medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina.

Ślub cywilny małżonkowie zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wielowiczu. Po ślubie państwo Gregorczyk wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. Jubilaci wychowali 3 synów i 2 córki, doczekali 5 wnuków i 3 wnuczki.

Dostojnym jubilatom składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych radosnych dni. Niech ten szczególny dzień będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość.