Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, na terenie całej gminy Sośno wystąpią opóźnienia w opróżnianiu i transporcie ścieków ze zbiorników bezodpływowych oraz wyłączone zostaną wszystkie główne przepompownie ścieków.

O awarii został powiadomiony Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.  Od godzin nocnych trwa usuwanie przyczyn awarii.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy mieszkańców gminy Sośno o oszczędne korzystanie z wody w celu powstawania jak najmniejszej ilości ścieków.

 Za utrudnienia przepraszamy.