Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, iż awaria oczyszczalni ścieków w Wąwelnie została usunięta. Przepływ ścieków na oczyszczalni pracuje zgodnie z układem technologicznym.

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych odbywa się na bieżąco zgodnie z Państwa telefonicznymi zgłoszeniami. Wszystkie główne przepompownie ścieków również działają prawidłowo.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, na terenie całej gminy Sośno wystąpią opóźnienia w opróżnianiu i transporcie ścieków ze zbiorników bezodpływowych oraz wyłączone zostaną wszystkie główne przepompownie ścieków.

O awarii został powiadomiony Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.  Od godzin nocnych trwa usuwanie przyczyn awarii.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy mieszkańców gminy Sośno o oszczędne korzystanie z wody w celu powstawania jak najmniejszej ilości ścieków.

 Za utrudnienia przepraszamy.