Tekst Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Sośno na lata 2021 – 2030 w tle budynek Urzędu Gminy Sośno oraz logo Gminy Sośno

Uprzejmie informujemy, że od 26.04.2021 r. do 28.05.2021 r. prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku rozwoju Gminy Sośno. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy jakości życia na jej terenie.

Na dole biały napis komunikat na czerwonym pasku w tle Urząd Gminy Sośno i logo Gminy Sośno w prawym górnym rogu

Urząd Gminy Sośno poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko do spraw inwestycji komunalnych, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych.

Informacja o terminie składania deklaracji powyżej biały papierowy domek na trawniku

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Zdjęcie przedstawiające wyeksponowany mikrofon prawdopodobnie na scenie w tle rozmazane 3 mikrofony

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych od Wójta Gminy Sośno oraz Przewodniczącej Rady Gminy Sośno

Radosnych, rodzinnych, pełnych refleksji oraz nadziei Świąt Wielkanocnych oraz błogosławieństwa zmartwychwstałego Chrystusa wszystkim mieszkańcom Gminy Sośno oraz Powiatu Sępoleńskiego życzą

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik oraz Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński.

Biały napis na czarnym tle szukamy nowych miejsc na paczkomaty w tle grafika paczkomatu

Zaproponowaliśmy firmie InPost aby na ścianie Sklepu 1 w Sośnie stanął paczkomat, który przysłuży się naszemu społeczeństwu. Dlatego prosimy o oddanie głosu na naszą lokalizację. Każdy oddany głos zwiększa prawdopodobieństwo powstania paczkomatu.