W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2018 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę.

Już tylko dwa tygodnie pozostały przedsiębiorcom na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Od stycznia za przechowywanie dokumentów pracowniczych bez wymaganych uprawnień może grozić kara nawet do 100 tys. zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, iż awaria oczyszczalni ścieków w Wąwelnie została usunięta. Przepływ ścieków na oczyszczalni pracuje zgodnie z układem technologicznym.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju zachęca do zapoznania się z ofertami na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości nawet do 2 mln zł.

Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich. ZUS robi kolejny krok by ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej.

W dniu 23 listopada 2018 r. Państwo Józef i Anna  Gregorczyk ze Skoraczewa obchodzili 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Sośno odznaczył dostojnych jubilatów medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina.