Życzenia Wielkanocne dla mieszkańców Gminy Sośno:

Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu: Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie grantowym "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Na zwycięzców czekają granty o łącznej wartości 100.000 złotych.

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów i wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na lata 2014-2020, załącznikach do niej oraz kryteriach wyboru serdecznie zapraszamy  mieszkańców do konsultowania tego dokumentu.

Informujemy o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do XIX-tej edycji Nagród MARSZAŁKA Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2018 r. nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach: