Czarny napis „stypendia” poniżej swój papieru a po prawej granatowy biret

Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że od dnia 23 listopada 2022 r. w pokoju 29 Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1, można odbierać decyzje na stypendium za okres IX-XII 2022 r. oraz do 2.12.2022 rprzedkładać oryginały faktur za poniesione wydatki na cele szkolne.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele

Tekst: Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

Uzupełniająca tura wsparcia z projektu Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

grafika przedstawia biret szkolny i zwój dyplomu z tekstem Stypendia

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 przyjmujemy w Urzędzie Gminy Sośno, Biuro Obsługi Klienta, do czwartku15.09.2022 do godz. 15:15.

Czarny napis „stypendia” poniżej swój papieru a po prawej granatowy biret

Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że od dnia 25 maja 2022 r. w pokoju 29 Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1, można odbierać decyzje na stypendium za okres I-VI 2022 r. oraz przedkładać oryginały faktur za poniesione wydatki na cele szkolne do 9.06.2022 r.

Baner Towarzystwa "Nasze Szwederowo"

Chciałbym poinformować o organizowanym i dofinansowanym przez Towarzystwo "Nasze Szwederowo" wypoczynku letnim dla dzieci wiejskich z programem profilaktyczno-sportowym w turnusie w OKW „PATRIA” w Tleniu (19.07.-27.07.2022 r.) oraz OKW „GRYFIA” w Jarosławcu, (22.08.-31.08.2022 r.)