Szanowni Państwo, Gmina Sośno przystąpiła do konkursu „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”. Weryfikator wniosku, nałożył na Gminę Sośno obowiązek potwierdzenia danych wskazanych w oświadczeniach, złożonych do konkursu.

Grafika przedstawia granatowy biret uczniowski i pismo zwinięte w rolkę z napisem Stypendia

Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że do dnia 3 grudnia 2021 r. w pokoju 29 Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1 , można odbierać decyzje na stypendium za okres IX-XII 2021 r. oraz przedkładać oryginały faktur za poniesione wydatki na cele szkolne.

Wypłata stypendium nastąpi 7 grudnia 2021 r. na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej

Część plakatu projektu z napisem "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim”

Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz DGA S.A. zapraszają kadrę kierowniczą i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Tekst: Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj.:

Twarz uśmiechniętej młodej kobiety z dwójką dzieci po bokach, na dole napis "Jak założyć żłobek?"

Wyższa Szkoła Gospodarki z przyjemnością informuje, że w Inowrocławiu w terminie 23-24.09.2021 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”, realizowane w ramach projektu „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”.

grafika przedstawia biret szkolny i zwój dyplomu z tekstem Stypendia

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 przyjmujemy w Urzędzie Gminy Sośno, Biuro Obsługi Klienta, do środy 15.09.2021 do godz. 15:15.