Czarny napis „stypendia” poniżej swój papieru a po prawej granatowy biret

Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że od dnia 25 maja 2022 r. w pokoju 29 Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1, można odbierać decyzje na stypendium za okres I-VI 2022 r. oraz przedkładać oryginały faktur za poniesione wydatki na cele szkolne do 9.06.2022 r.

Baner Towarzystwa "Nasze Szwederowo"

Chciałbym poinformować o organizowanym i dofinansowanym przez Towarzystwo "Nasze Szwederowo" wypoczynku letnim dla dzieci wiejskich z programem profilaktyczno-sportowym w turnusie w OKW „PATRIA” w Tleniu (19.07.-27.07.2022 r.) oraz OKW „GRYFIA” w Jarosławcu, (22.08.-31.08.2022 r.)

Kolorowy tekst zachęcający maturzystów do przeczytania artykułu o stypendiach pomostowych

Maturzysto, jeżeli pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPGR powinieneś to przeczytać.

Marszałek Piotr Całbecki podczas inauguracji e-szkoły dla młodych obywateli Ukrainy

Szacuje się, że z objętej wojną Ukrainy do Polski uciekło już ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży. Aby umożliwić im kontynuowanie nauki i wesprzeć w poznawaniu regionu, uruchomiliśmy prowadzone w języku ukraińskim zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej.

Szanowni Państwo, Gmina Sośno przystąpiła do konkursu „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”. Weryfikator wniosku, nałożył na Gminę Sośno obowiązek potwierdzenia danych wskazanych w oświadczeniach, złożonych do konkursu.

Grafika przedstawia granatowy biret uczniowski i pismo zwinięte w rolkę z napisem Stypendia

Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że do dnia 3 grudnia 2021 r. w pokoju 29 Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1 , można odbierać decyzje na stypendium za okres IX-XII 2021 r. oraz przedkładać oryginały faktur za poniesione wydatki na cele szkolne.

Wypłata stypendium nastąpi 7 grudnia 2021 r. na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej