Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, ul. Parkowa 18 prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 14 – 18 lat.

Zapraszamy osoby, które mają problem z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania. Zgłosić się mogą także ci młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej.
Ośrodek OHP umożliwia uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkołach branżowych I stopnia oraz w formie szkolenia kursowego.
Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest na naszych warsztatach oraz u pracodawców zewnętrznych.
Kształcimy m.in. w takich zawodach jak: kucharz, stolarz, elektryk, fryzjer, mechanik, lakiernik, sprzedawca.
W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP czekają na młodzież darmowe miejsca w internacie, wyżywienie oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców.
W naszej jednostce prowadzone są różne programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, historycznej, artystycznej, ekologicznej; zajęcia sportowo – rekreacyjne i turystyczne.
Nasza młodzież uczestniczy także w projektach współfinansowanych ze środków unijnych (wymiany, staże, wycieczki zagraniczne)
Serdecznie zapraszamy

Po więcej szczegółów proszę zajrzeć na stronę: https://dokariery.pl/