Grafika przedstawia granatowy biret uczniowski i pismo zwinięte w rolkę z napisem Stypendia

Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że do dnia 3 grudnia 2021 r. w pokoju 29 Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1 , można odbierać decyzje na stypendium za okres IX-XII 2021 r. oraz przedkładać oryginały faktur za poniesione wydatki na cele szkolne.

Wypłata stypendium nastąpi 7 grudnia 2021 r. na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej