W piątek, 22 czerwca 2018 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Sośno pan Leszek Stroiński, przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Gackowska oraz pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pani Anna Wiśniewska.

Uczniowie po całorocznej, intensywnej pracy otrzymali swoje świadectwa. Cenzurki z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz dyplomy zostały wręczone przez Dyrektora Szkoły oraz wychowawców na sali gimnastycznej. Trzecioklasiści otrzymali plecaki z wyposażeniem ufundowane przez Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Goście i Dyrektor Szkoły podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, jaki włożyli w wychowanie i nauczanie dzieci. Wszyscy życzyli uczniom zdrowych i bezpiecznych wakacji.

Absolwenci Gimnazjum rozstali się ze szkolną bracią przemówieniem i piosenką. Po niej nastąpiła wzruszająca chwila pożegnania we własnym gronie.

Następnie uczniowie udali się wraz ze swoimi wychowawcami do klas na spotkania we własnym gronie.