Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 przyjmujemy w Urzędzie Gminy Sośno, pok. 29, do poniedziałku 17.09.2018 do godz. 15:15.

Wniosek można pobrać z załączników (powyżej), w UG Sośno pok. 29 lub w szkołach podstawowych Gminy Sośno.

Proszę drukować dwustronnie w formacie A4.