Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 przyjmujemy w Urzędzie Gminy Sośno, pok. 29, do poniedziałku 16.09.2019 do godz. 15:15.

Wniosek można pobrać: