Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że do dnia 9 grudnia 2019 r. w pokoju 29 Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1, można odbierać decyzje na stypendium za okres IX-XII 2019 r. oraz przedkładać oryginały  faktur na poniesione wydatki na cele szkolne.

Wypłata stypendium nastąpi 11 grudnia 2019 r. na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1 zgodnie z deklaracją wnioskodawcy.