Połączenie Dnia Ziemi z piknikiem edukacyjnym organizowanym w ramach projektu ,,Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Sośnie okazał się być wydarzeniem wyjątkowym i niecodziennym.

19 marca 2019 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy organizuje bezpłatne Spotkanie informacyjne w Bydgoszczy pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Zapraszamy chętnych do nauki języków obcych (angielski, niemiecki). Minimum 12 osobowe o różnym zaawansowaniu.