W związku z licznymi błędami podczas składania elektronicznych wniosków na świadczenia wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że osoby które złożyły wnioski tylko na pierwsze dziecko, a pominęły pozostałe dzieci na które mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. o zgłoszenie się do tutejszego ośrodka celem dokonania korekty wniosku.

W dniu 16 października br. pomiędzy Gminą Sośno a Powiatem Sępoleńskim zawarto porozumienie w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przy ul. Parkowej 4.

Wczoraj w godzinach nocnych zapalił się budynek mieszkalny w Sitnie. Dzięki ofiarności strażaków oraz mieszkańców udało się zabezpieczyć prawie cały dobytek. Niestety na strychu znajdowały się ubrania zimowe, które zniszczył pożar.

Zwracamy się o pomoc i wsparcie dla pogorzelców ze wsi Sitno, którzy ucierpieli w pożarze w dniu 10.10.2018r.

Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (3/4 etatu) w systemie zadaniowego czasu pracy.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia  zasiłku pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.