Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom pracującym na terenie Gminy Sośno składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby w tym trudnym czasie dla nas wszystkich nie zabrakło Wam sił, zapału i cierpliwości do pracy.

Dziękujemy za wysiłek i poświęcenie oraz pomoc niesioną  osobom potrzebującym.

Przewodnicząca
Rady Gminy Sośno
Krystyna Wąsik

Wójt
Gminy Sośno
Leszek Stroiński

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz budynek GOPS w Sośnie