14 marca w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.

Zebrani przedstawiciele z Ośrodków Pomocy Społecznej, Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie, rodzice wysłuchali wykładów i porad specjalistów. Jako pierwsza przemówiła Pani Karolina Kraszewska prezentując szczegóły projektu „Rodzina w Centrum”. Następnie wykład na temat rodzicielstwa zastępczego poprowadziła psycholog Pani Aleksandra Nowicka-Martinez. O dobrych praktykach czyli rodzicielstwie zastępczym oczami rodzica zastępczego opowiadała Pani Iwona Szymczak-Bajczyk. Na koniec zaszczyciła nas swym wykładem gwiazda znana wszystkim uczestnikom spotkania z małego ekranu sędzia Anna Maria Wesołowska, omawiając rolę współpracy rodziców zastępczych ze szkołą oraz przeciwdziałanie nowym zagrożeniom w odniesieniu do aspektów prawnych.