Punkt Konsultacyjny

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie  

działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Sośnie 

 

*Masz problem z alkoholem?

* W Twojej rodzinie jest osoba, która nadużywa alkoholu?

* Osoba, którą kochasz pije za dużo, za często alkohol?

* Czy ktoś używa wobec Ciebie lub osoby Ci bliskiej przemocy?

Pomożemy, tylko wystarczy przyjść i porozmawiać!!!albo zadzwonić 52/3891217!!!

Pracownik Punktu Konsultacyjnego zaprasza osoby potrzebujące pomocy, wsparcia na rozmowy konsultacyjno-motywujące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie;   ul. Parkowa 4; pokój nr 5:

środa                 – 9.00– 15.00

czwartek         – 11.00– 19.00

piątek               – 9.00– 15.00

W 2018r. tradycyjnie jak co roku raz w miesiącu odbywają się zajęcia warsztatowe:

* ,,Postaw na rodzinę - uzależnieniom i przemocy-stop” - dla osób nadmiernie pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu i sprawców przemocy;

*,,Rodzina a współuzależnienie. Przemoc domowa”- dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej. Warsztaty prowadzone są przez terapeutę uzależnień - mgr Dorotę Buda i pracownika punktu konsultacyjnego - mgr Annę Kowalczyk.

Dwa razy w miesiącu konsultacji i porad udziela psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy.

Wizytę u psychologa można umówić osobiście lub telefonicznie (52/3891217).

W każdy pierwszy wtorek miesiąca porad udziela prawnik. Bezpłatnie skorzystać z nich mogą:

* osoby niezamożne, którym w roku poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;

* osoby młode do 26 roku życia;

* seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia;

* kombatanci i weterani;

* posiadacze Karty Dużej Rodziny;

* ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych czy awarii technicznych;

Każda osoba mająca problemy: z uzależnieniami, przemocą, wychowawcze z dziećmi itp. może skorzystać z porad i pomocy specjalistycznej. Serdecznie zapraszamy.

Konsultant PK w Sośnie wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Sośnie, podczas ferii zimowych zrealizowali program profilaktyczny z cyklu Zachowaj Trzeźwy Umysł finansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni, czyli o relacjach”.  

Program obejmował m. in: zajęcia warsztatowe w świetlicy „Promyczek” w GOPS w Sośnie, zabawy i gry sportowe na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sośnie oraz zajęcia edukacyjne na temat oszczędności energii w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Uczestnikami projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Sośnie – klasy I – VI. Realizatorzy programu wyznaczyli do realizacji między innymi takie cele jak:

* wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci

* uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę

* ograniczenie podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych

* kształtowanie postaw prozdrowotnych – promowanie profilaktyki (alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki)

* kształtowanie umiejętności budowania właściwych relacji z otoczeniem

* uczenie szacunku dla drugiego człowieka

* wyrabianie nawyków właściwego zachowania się w miejscach publicznych

* wskazywanie kulturalnych form spędzania czasu wolnego

konsultant PK:

Kowalczyk Anna