Logo ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie przypomina o terminowym i systematycznym dostarczaniu faktur lub rachunków imiennych rozliczających zasiłki celowe przyznane w związku z nawałnicą z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Ostateczny termin rozliczenia upływa dnia 30 czerwca 2018 r. Nierozliczone do tego terminu zasiłki celowe podlegają zwrotowi wraz z naliczonymi ustawowymi odsetkami.

Faktury lub rachunki należy dostarczać w dni powszednie w godz. od 7.15 do 15.15 w siedzibie GOPS w Sośnie, ul. Parkowa 4, biuro nr 6. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 3891217 lub 500 414 604.

 Kierownik GOPS Sośno