Psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że w dniu 24.08.2018 r. w godzinach od 12:00 do 15:00, w siedzibie tutejszego Ośrodka przyjmował będzie nieodpłatnie psycholog.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie poszukuje rehabilitanta, który chciałby podjąć się realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka w jednym z naszych środowisk przez 10 godzin miesięcznie?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie dziękuje wszystkim osobom, które odpowiedziały na nasz apel i pomogły pogorzelcom ze wsi Dziedno w gm. Sośno.

Logo ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie przypomina o terminowym i systematycznym dostarczaniu faktur lub rachunków imiennych rozliczających zasiłki celowe przyznane w związku z nawałnicą z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Logo ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, ludzi dobrej woli o zbiórkę dla pogorzelców ze wsi Dziedno, gm. Sośno.

Prace społecznie użyteczne, jak sama nazwa wskazuje, powinny przynosić wymierne, użyteczne skutki. Zazwyczaj prace te polegają na wykonywaniu czynności porządkowych na terenie sołectwa. Mają one na celu dbanie o estetykę wsi oraz urządzeń użyteczności publicznej.