Szary napis Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powyżej szare logo ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania ,,Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r.

Pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2022 r.  Zdjęcia obrazujące zniszczone pola przez suszę i powódź

Do 23 listopada 2022 r. został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Widok z drona na pola uprawne wyniszczone w wyniku suszy

Gmina Sośno przypomina, iż do dnia 31 października 2022 r. istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych przez suszę w 2022 r.

Kolorowy plakat informujący o szkoleniu chemizacyjnym dla rolników

10 października 2022 o godz. 11:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbędzie się uzupełniające szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowanie środków ochrony roślin.

Urząd Gminy Sośno informuje, że w następstwie opadów gradu, które w czerwcu bieżącego roku nawiedziły, niektóre tereny naszej gminy - na mocy Zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została powołana komisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowany przez ww. niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Logo - KRUS, zielony napis Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji 2022 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.