W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza rolników i mieszkańców wsi na spotkania powiatowe pn. „RAZEM dla Kujaw i Pomorza” do Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 20 marca 2019 r. tj. środa godzina 12.00

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Sośno odbyło się szkolenie dla rolników z terenu gminy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Poniżej w załączniku pismo z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa UW w Bydgoszczy „ Listy Odmian Zalecanych”, dotyczących roślin uprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.