Wójt Gminy Sośno informuje, iż teren gminy Sośno na podstawie danych z IUNG Puławy został objęty suszą rolniczą na glebach kategorii I dla upraw: zboża jare, rzepak i rzepik, kukurydza na ziarno i kiszonkę, krzewy owocowe i rośliny strączkowe.

Wnioski można składać wyłącznie droga elektroniczną pod adresem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zglos-szkode-rolnicza--susza-2021

Informacji udzielają także: ODR Minikowo oraz Urząd Gminy Sośno