Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Stowarzyszenie Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuje o ufundowaniu stypendiów dla studentów I roku na kierunki:

Ogrodnictwo, Architektura krajobrazu i Medycyna roślin. Szczegóły na plakacie.

 stypendium up poznan