Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z napisem

Załączamy list prezesa KRUS do rolników i dzieci z dnia 25 maja 2018 roku.

Do pobrania w linku powyżej.