W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradu informuję, że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, pok.nr 27 oraz u sołtysów oraz w załączniku.

Wypełnione wnioski odbierane w sołectwach według harmonogramu spotkań. Do dnia 25 czerwca należy wypełnić wnioski, od tego dnia kolejno odbywać się będą spotkania sołtysów i wnioskodawców w obecności komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie.

Do wglądu komisji przygotować protokoły oszacowania strat przez firmę  ubezpieczeniową, kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r.

Wójt Gminy Sośno

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradu informuję, że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, pok.nr 27 oraz u sołtysów oraz w załączniku.

Wypełnione wnioski odbierane w sołectwach według harmonogramu spotkań. Do dnia 25 czerwca należy wypełnić wnioski, od tego dnia kolejno odbywać się będą spotkania sołtysów i wnioskodawców w obecności komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie.

Do wglądu komisji przygotować protokoły oszacowania strat przez firmę  ubezpieczeniową, kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r.

Wójt Gminy Sośno

Harmonogram - odbioru wniosków

Spotkania w sołectwach odnośnie odbioru wniosków dotyczących gradobicia upraw rolnych odbywać się będą w czwartek 28 czerwca 2018 roku

według poniższej kolejności:

 Sołectwo Miejsce Godzina
Rogalin Świetlica w Rogalinie 10:00

Wielowicz

Płosków

Wielowiczek

Świetlica w Wielowiczu 10:30
Dziedno u sołtysa sołectwa Dziedno 11:15
Zielonka u sołtysa sołectwa Zielonka 12:00