26 maja 2018 r przeszła przez teren północny gminy  burza z gradobiciem, gdzie grad wyrządził największe szkody w sołectwach: Sośno, Rogalin, Płosków, Wielowiczek, Wielowicz, Szynwałd, Zielonka oraz Dziedno. W związku z powyższym został wysłany wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji w celu oszacowania strat. 

Przychodzą również alarmujące sygnały od rolników w związku z brakiem opadów i pogarszającym się stanem upraw jarych i ozimych. W tej sytuacji również został wysłany wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji, która oszacuje straty.

Po otrzymaniu zarządzeń o powołaniu ww komisji rozpocznie się szacowanie strat. O terminie składania wniosków i szacowaniu strat rolnicy zostaną powiadomieni przez sołtysów i na stronie www.sosno.pl

Osoba odpowiedzialna: Mirosław Grzegorzewski