W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. suszy że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, pok.nr 27 oraz u sołtysów oraz na stronie: www.sosno.pl

Wypełnione wnioski odbierane będą w sołectwach według harmonogramu spotkań. Do dnia 3 lipca należy wypełnić wnioski, od tego dnia kolejno odbywać się będą spotkania  wnioskodawców w obecności komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie.

Do wglądu komisji przygotować protokoły oszacowania strat przez firmę  ubezpieczeniową, kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r.

Wójt Gminy Sośno

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. suszy że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, pok.nr 27 oraz u sołtysów oraz na stronie: www.sosno.pl

Wypełnione wnioski odbierane będą w sołectwach według harmonogramu spotkań. Do dnia 3 lipca należy wypełnić wnioski, od tego dnia kolejno odbywać się będą spotkania  wnioskodawców w obecności komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie.

Do wglądu komisji przygotować protokoły oszacowania strat przez firmę  ubezpieczeniową, kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r.

Wójt Gminy Sośno

Harmonogram - odbioru wniosków

Spotkania w sołectwach odnośnie odbioru wniosków dotyczących suszy odbywać się będą w środę 04 lipca 2018 roku

według poniższej kolejności:

 

Sołectwo

Miejsce

Godzina

Wielowicz

Roztoki

Szynwałd

Płosków

Wielowiczek

Świetlica w Wielowiczu

8:00 – 9:00

Przepałkowo

Olszewka

U sołtysa sołectwa Przepełkowo

9:00 – 9:45

Dziedno

U sołtysa sołectwa Dziedno

10:00

Dębiny

Obodowo

Świetlica w Dębinach

11:00

Zielonka

U sołtysa sołectwa Zielonka

11:30

Sośno

Urząd Gminy Sośno

12:00

Toninek

Tonin

Świetlica w Toninku

13:00

Wąwelno

Mierucin

Tuszkowo

Jaszkowo

Świetlica w Wąwelnie

14:00

Skoraczewo

Sitno

Świetlica w Skoraczewie

15:00

Rogalin

Świetlica w Rogalinie

16:00