Rolnicy proszeni są o podpisywanie protokołów dotyczących suszy w terminie od 3.09.2018 r. do 5.09.2018 r. w Urzędzie Gminy Sośno.