Ulotka informacyjna

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

fot. Daniel Pach

Jest jeszcze szansa na udział w darmowych szkoleniach z przyzagrodowego chowu gęsi. Do 15 stycznia trwa nabór wniosków. Spotkania ze specjalistami, którzy wytłumaczą jak założyć i prowadzić własną hodowlę, kierujemy do rolników poszukujących alternatywnego dochodu dla swoich gospodarstw. Szkolenia organizujemy w ramach dorocznej kampanii Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina.

Logo - KRUS

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę.

Plakat wydarzenia - spotkanie informacyjne o uprawie konopi przemysłowej

Uprawiaj dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich konopie przemysłowe polskich odmian.

Plakat wydarzenia - szkolenie "Kupuj od Rolnika"

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla rolników „#Kupuj od Rolnika”, które odbędzie się 9 grudnia (poniedziałek) 2019 r. w Gminnym Domu Kultury w Sośnie o godzinie 18:30.

Odpady folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych

W dniu 04.11.2019r. do Urzędu Gminy Sośno wpłynęło pismo od Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka informujące o ogólnopolskim programie mającym na celu dofinansowanie systemu zbierania i zagospodarowania folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa realizowanym w latach 2019-2020.