W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Sośno odbyło się szkolenie dla rolników z terenu gminy w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Poniżej w załączniku pismo z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa UW w Bydgoszczy „ Listy Odmian Zalecanych”, dotyczących roślin uprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sępólnie Krajeńskim zaprasza na szkolenie odnośnie zmian w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich i płatności ONW oraz wypełniania wniosków na 2019 rok za pomocą aplikacji eWniosekPlus, które odbędzie się dnia: 15.03.2019 r. o godzinie 10:00 w C.A.S ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim.

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.