Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.

Spotkania w sołectwach odnośnie odbioru wniosków dotyczących wymarznięcia upraw rolnych odbywać się będą w środę 16 maja 2018 roku

Termin składana wniosków o dopłaty został wydłużony. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznaniepłatności do 15 czerwca 2018.
Krajowe rozporządzenie przedłużające termin składania wniosków do ARiMR do 15 czerwca br. podpisał dzisiaj minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Zostało ono już skierowane do publikacji - czytamy na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa.

 

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

Szanowni Rolnicy,

w roku bieżącym, według nowo obowiązujących przepisów unijnych, o dopłaty bezpośrednie można ubiegać się wyłącznie poprzez złożenie wniosku za pomocą Internetu.

Aby ułatwić jego złożenie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stworzyła specjalnie przeznaczoną do tego aplikację - eWniosekPIus. Taka forma przygotowania wniosku o fundusze pozwoli na szybsze rozpatrzenie wniosków, a rolnik na bieżąco jest informowany o ewentualnych błędach podczas wypełniania dokumentacji on-line.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. ujemne skutki przezimowania informuję, że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.