Logo KRUS

Świadczenia pieniężne dla inwalidów wojennych oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Komisja ds. szacowania strat w sprawie wystąpienia suszy w 2019 r.  wzywa zainteresowanych rolników w dniach:

Świadczenie uzupelniające dla osob niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”
2 września - 3 października 2019 r.

W związku z występującą w naszej Gminie suszą przypominamy o możliwości dołączania do wniosków o szacowanie strat dokumentów potwierdzających zakup pasz z datą zakupu po 23.07.2019 r.