Zdjęcie z drona przedstawiające

Gmina Sośno informuje o szkoleniu dla rolników w zakresie elektronicznego wypełniania wniosków suszowych.

Tekst: Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie.

Tekst: Złóż wniosek o oszacowanie strat przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” w tle mężczyzna na polu kukurydzy pracujący na tablecie

Wójt Gminy Sośno informuje, iż teren gminy Sośno na podstawie danych z IUNG Puławy został objęty suszą rolniczą na glebach kategorii I dla upraw: zboża jare, rzepak i rzepik, kukurydza na ziarno i kiszonkę, krzewy owocowe i rośliny strączkowe.

Część plakatu informującego o szkoleniu pn. Modernizacja gospodarstw rolnych – zasady udzielania pomocy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, zapraszają na szkolenia online.

Baner promujący dopłatę do oprocentowania. Na górze logotyp FGR na dole PROW BGK MRiRW oraz UE w tle kombajn podczas prac żniwnych.

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).