Kontakt

Stanowisko:
Lek. chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri
Adres:
ul. Leśna 7
Sośno
Kujawsko - Pomorskie
89-412 Sośno
Polska
Telefon:
52 389 12 22
Telefon komórkowy:
52 389 30 15
Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Grafik przyjęć lekarzy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" w Sośnie

 

Sośno

Wąwelno

Poniedziałek

8:00-12:00

12:00-14:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

14:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Wtorek

14:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

8:00-12:00

12:00-14:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Środa

14:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

8:00-12:00

12:00-14:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Czwartek

8:00-11:00 szczepienia

11:00-13:00

13:00-14:00 wizyty domowe

Lek Specjalista Medycyny Rodzinnej Agnieszka Ossowska-Piskorska

14:00-15:00 szczepienia

15:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek Specjalista Medycyny Rodzinnej Agnieszka Ossowska-Piskorska

Piątek

13:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Lek Specjalista Medycyny Rodzinnej Agnieszka Ossowska-Piskorska

8:00-12:00

12:00-13:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Lek Specjalista Medycyny Rodzinnej Agnieszka Ossowska-Piskorska

W przypadku nagłych zachorowań, które wystąpiły w godz. od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 800 do 800 dnia następnego, należy zgłaszać w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej jak i Wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej, funkcjonującej

w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26

Nr. tel. (52) 311 18 09

W nagłych przypadkach zagrożeniach życia

ZAWSZE POGOTOWIE !!! (tel. 999)

 
 
Świadczenia zdrowotne udzielane są w ośrodkach w:

Sośnie, ul. Leśna 7, nr tel. 52 389 12 22
Wąwelnie, ul. Młyńska 1, nr tel. 52 389 30 15
 
Szczegółowe informacje na temat godzin przyjmowania pacjentów przez lekarzy pod powyższymi nr telefonów
 
Przedmiot i cel działalności Zakładu
 
Celem działania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” jest działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych , zapobieganie powstawaniu chorób, promocja zdrowia oraz inne zadania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

 Świadczenia usług medycznych w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej 
- specjalistycznej ginekologiczno-położniczej opieki zdrowotnej
 
W zakresie działalności Zakładu znajdują się następujące grupy świadczeń zdrowotnych:
 
- badanie, leczenie, porada lekarska 
- badania diagnostyczne 
- opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem 
- świadczenia pielęgniarskie 
- opieka lekarsko-pielęgniarska nad dziećmi i młodzieżą 
- profilaktyka i szczepienia ochronne 
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

Struktura Zakładu

W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne z komórkami organizacyjnymi:

Ośrodek Zdrowia Sośno

- poradnia ogólna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- gabinet zabiegowy i pkt. pobierania materiału analitycznego
- gabinet pielęgniarki środowiskowej
- gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
- gabinet szczepień
- gabinet medycyny szkolnej
- rejestracja

Ośrodek Zdrowia Wąwelno

- poradnia ogólna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
- poradnia ginekologiczno-położnicza 
- gabinet zabiegowy i pkt. pobierania materiału analitycznego 
- gabinet szczepień 
- gabinet medycyny szkolnej 
- rejestracja

Zasady korzystania z usług medycznych

Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z usług medycznych, po złożeniu deklaracji wyboru do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  NZOZ w Sośnie i Wąwelnie.
Rejestracja pacjentów odbywa się:
- osobiście 
- telefonicznie 
- przez osoby trzecie
Porady lekarskie oraz wizyty domowe dla pacjentów realizowane są w dniu zgłoszenia.
Pacjenci zadeklarowani do innych przychodni, w nagłych przypadkach mogą otrzymać pierwszą pomoc lekarską i pielęgniarską