Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Sośno na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Dotyczy również spraw załatwianych milczącą zgodą (KPA).

Stan na 7.11.2019 r.

Wójt Gminy Sośno informuje, że:

Administrator danych osobowych
Wójt Gminy Sośno