W związku z podjętą w dniu 11 marca 2020 roku przez Premiera Mateusza Morawieckiego decyzją o zawieszeniu zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w okresie 12 – 25 marca 2020 roku informujemy, że

- w dniach 12 i 13 marca 2020 roku jednostki oświatowe Gminy Sośno nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Odbywać się będą tylko działania opiekuńcze;

- w dniach 16 – 25 marca 2020 roku wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkół podstawowych.

Drodzy rodzice i opiekunowie!

Zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki w domu, rygorystycznie przestrzegajcie zasad higieny w domach. Tym z Państwa, którzy mają dziecko do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej a także Urzędu Gminy Sośno i placówek oświatowych Gminy Sośno.

Powiązane informacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

https://www.prawo.pl/oswiata/koronawirus-a-zamykanie-szkol,498501.html?_ga=2.70184855.662603991.1583845465-1986948146.1570010801