Biały napis Komunikat na czerwonym pasku w tle budynek UG Sośno i logo Gminy Sośno w prawym górnym rogu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektami uchwał – aktów prawa miejscowego dotyczących ich działalności.

U góry napis Stowarzyszenie na dole LGD Nasza Krajna. W środku bocian na rowerze na skrzyżowaniu ze znakiem Więcbork Sośno Sępólno Kr

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych projektu:

U góry napis Stowarzyszenie na dole LGD Nasza Krajna. W środku bocian na rowerze na skrzyżowaniu ze znakiem Więcbork Sośno Sępólno Kr

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023 Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

Biały napis Komunikat na czerwonym pasku w tle budynek UG Sośno i logo Gminy Sośno w prawym górnym rogu

Wójt Gminy Sośno ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektami uchwał - aktów prawa miejscowego dotyczących ich działalności.

Biały napis Komunikat na czerwonym pasku w tle budynek UG Sośno i logo Gminy Sośno w prawym górnym rogu

Informujemy, że opracowano projekt Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Napis Moje miejsce na ziemi. Grupa ludzi malujących, ćwiczących, sadzących i podlewających rośliny. W tle znacznik i mapa ziemi.

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”.