Organizacje działające na terenie Gminy Sośno

Ewidencja stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych działających na terenie gminy, wraz z adresami kontaktowymi, opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośno (gm-sosno.rbip.mojregion.info).

Na terenie Gminy funkcjonuje 28 organizacji pozarządowych (licząc 10 kół KGW oraz 9 jednostek OSP). Są to:

- Stowarzyszenie Na Rzecz  Rozwoju Gminy Sośno „SOSNA”, którego celem jest pomoc w realizowaniu podstawowych zadań gminy na rzecz mieszkańców, szczególnie niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz innym mieszkańcom potrzebującym pomocy.

- Stowarzyszenie Miłośników Wąwelna „TILIA” – jego celem są m.in.działania na rzecz zaspakajania potrzeb wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, działalność wspomagająca  rozwój gospodarczy, rozwój społeczności lokalnej, krajoznawstwo, wypoczynek młodzieży, ochrona dóbr kultury i tradycji.

- Dwa stowarzyszenia sportowe to: Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Sośno-Czarni-Rogalin” oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Głównym ich celem jest szerzenie wśród mieszkańców gminy kultury fizycznej oraz aktywnych form wypoczynku.

- Koło Gminne Stowarzyszenia Sołtysów, którego celem jest reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów.

-  Klub Młodego Wolontariusza działający przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sośnie,  którego działania wspomagają  proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – szczególnie dzieci i młodzieży. Młodzież działająca w tym Klubie czynnie uczestniczy w organizowanych spotkaniach oraz zajęciach integracyjnych.

     Organizacje pomocy społecznej i charytatywnej to:

dwa Parafialne Zespoły CARITAS – w Wąwelnie i Sitnie, których podstawowym celem jest zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb parafian.

     Ochotnicza Straż Pożarna – to 9 jednostek OSP w tym 3 jednostki typu M (posiadające motopompy) i 6 jednostek typu S (posiadające samochody pożarnicze). Jednostka OSP Sośno jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jest  też połączona  nowoczesnym radiowym systemem łączności z punktem dowodzenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj.

     Grupy nieformalne to:

-  Rada Gminna KGW skupiająca 10 kół gospodyń wiejskich KGW realizujących bogaty plan pracy ustalany podczas zebrań sprawozdawczych. W miesiącach zimowych organizuje się zabawy karnawałowe dla dorosłych, w czasie ferii zimowych zabawy dla dzieci oraz różne spotkania okolicznościowe np.spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia prezentując przy tym  tradycyjne potrawy naszego regionu. Wraz z nadejściem wiosny panie z Kół Gospodyń biorą czynny udział w konkursie pod nazwą „Estetyka zagrody”.

Ponadto KGW organizują szkolenia, wyjazdy turystyczne i pielgrzymkowe, biorą także czynny udział w organizowaniu imprez o charakterze ogólnogminnym takich jak np. dożynki.

       Oprócz organizacji pozarządowych na terenie gminy Sośno aktywnie działa wiele mniejszych grup społecznych, które związane są głównie ze środowiskiem szkolnym oraz z samorządami wiejskimi. To one właśnie wnoszą wielki wkład pracy w organizację różnego rodzaju festynów organizowanych przy okazji obchodów świąt narodowych, dożynek i majówek.

       Duża aktywność społeczna to wielki kapitał gminy.

 

Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Koło Gospodyń Wiejskich

Sitno

Sitno 19/1

89-413 Sośno

Urszula Muszyńska

508 323 994

1965 r.  

Więcej o: KGW Sitno

Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Koło Gospodyń Wiejskich

Wielowicz

Wielowicz  26

Sala Wiejska

89-412 Sośno

Marta Matuszak

600 807 825

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

29.11.2016

(1948r)

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Powiatu Sępoleńskiego

Nr 2/2016

Koło Gospodyń Wiejskich, jako jednostka organizacyjna Kółka Rolniczego, działa już od 1948 roku i zrzesza kobiety mieszkające we wsiach Wielowicz, Szynwałd i Płosków. Obecnie liczy 32 członkinie (grudzień 2017 r.). KGW organizuje spotkania m.in. z okazji: Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, spotkania opłatkowe połączone ze śpiewaniem kolęd, jasełkami itp. Ponadto organizowane są festyny na świeżym powietrzu, a także wieczorki taneczne.

Gospodynie uczestniczą aktywnie w pracach na rzecz swego środowiska, a także gminy Sośno (dbają o place przy świetlicy wiejskiej i samą świetlicę, kultywują tradycje ludowe). Przy okazji organizowanych dożynek gminnych i powiatowych KGW przygotowuje wieniec dożynkowy. Organizowane są wycieczki turystyczno – krajoznawcze, a także wycieczki do miejsc kultu religijnego. Członkinie Koła już od kilku lat biorą udział w konkursach ekologicznych na szczeblu gminy o nazwie „Estetyka zagrody”, a także „Ekologia na wsi”. Konkursy te pozostawiły trwały ślad w naszych wsiach w postaci m.in. ekologicznej uprawy warzyw. Nauczono się sporządzania ekologicznego kompostu, segregacji odpadów czy też uporządkowania obejścia gospodarskiego. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej (2004 r.) Panie żywo interesują się zagadnieniami dotyczącymi samej Unii, jak i możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na rozwój wsi. Panie z KGW z powodzeniem uczestniczą w targach rolniczo-ogrodniczych, na których prezentują stoisko promocyjne z potrawami miejscowych gospodyń, promując w ten sposób swoje środowisko.

W świetlicy w Wielowiczu, którą opiekuje się KGW, organizowane są zebrania wiejskie sołectw Wielowicz i Szynwałd, spotkania integracyjne mieszkańców oraz różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. rozwijaniu zdolności kulinarnych i artystycznych oraz sposobów pozyskania środków finansowych, zarówno na potrzeby indywidualnych gospodarstw rolnych, przedsiębiorców jak i samej wsi.

W grudniu 2016 r. KGW zarejestrowało swoją działalność w rejestrze stowarzyszeń zwykłych, posiada swój statut i wybieralne organy tej organizacji.

Link do KGW w grafice poniżej.

logo KGW Wielowicz 370

Więcej o: KGW Wielowicz