Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

 

Nieformalna Grupa Inicjatywna

„AKTYWNI WIELOWICZ”

 

Wielowicz

89-412 Sośno

Józef Niewczas

Wielowicz 31

2007 r.

 

Od 2007 r. zauważa się w Wielowiczu wzmożoną aktywność społeczną mieszkańców wsi. Było to związane m.in. z urządzaniem tzw. Wiejskiego Parku Rekreacyjnego „Jakubek” w centrum Wielowicza. Mieszkańcy zorganizowali tam plac zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych.

  • festyn_rodzinny_2017_77001
  • koledy_2017-02
  • park_jakubek_-2009-r.-77001
  • piknik_zniwny_-2017-r.-77001
  • poczestunek_w_parku

Działania te bardzo zintegrowały społeczność lokalną Wielowicza, Szynwałdu i Płoskowa. Dotyczy to mieszkańców zarówno różnych pokoleń wiekowych jak i przynależności (bądź nie) do organizacji pozarządowych. Od wiosny 2010r. powstała formuła działania pn. „Aktywni” – mieszkańców Wielowicza i okolicznych wsi, którzy wspólnie realizują zamierzenia w ramach obywatelskiej działalności. Dotychczas aktywne działania spowodowały m.in. wybudowanie ogrodzenia na cmentarzu, remont dachu kościoła, urządzenie siłowni przy świetlicy oraz remont i zabezpieczenie studni-żurawia w Wielowiczu. W 2016r. z inicjatywy Aktywnych urządzono park przy starej szkole w Wielowiczu. Poza tym „Aktywni”, wspólnie z innymi organizacjami, klika razy w roku organizują imprezy środowiskowe o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.

Więcej informacji o grupie po kliknięciu w grafikę poniżej:

logo Aktywni Wielowicz 370