a nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Parafialny Zespół CARITAS Wąwelno

Wąwelno

ul.Wąska 6

89-413 Sośno

Urszula Borowska

52 389 30 02
12.01.2006