a nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Gminny Klub Sportowy

„FUKS” Wielowicz

Sośno

Al.Jana Pawła II 25a

89-412 Sośno

Grabowski Jacek

723 463 382

26.05.2012

Ewidencja Klubów Sportowych Starostwa Sępoleńskiego

Nr 26/2012