Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Koło Gospodyń Wiejskich

Przepałkowo

Przepałkowo 11

89-412 Sośno

Benedykta Lis

660 735 932
1960 r.