Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Koło Gospodyń Wiejskich

Rogalin

Rogalin 21/9

89-412 Sośno

Maria Ksybek

601 954 343
1972 r.