Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Koło Gospodyń Wiejskich

Sitno

Sitno 19/1

89-413 Sośno

Urszula Muszyńska

508 323 994

1965 r.  

W naszym Kole od wielu lat skupiamy się na kultywowaniu tradycji ludowych. Układamy stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne oraz pleciemy wianki na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Układamy piękne palmy dla siebie a czterometrową palmę wspólnie zanosimy do Kościoła w Palmową Niedzielę.