Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Uwagi

Koło Gospodyń Wiejskich

Skoraczewo

Skoraczewo 37

89-413 Sośno

Mirosława Grzesiak

604 185 331

26.11.2011

reaktywacja
Zaprzestało działalności w VII.2016r