Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Koło Gospodyń Wiejskich

Sośno

Sośno 92

89-412 Sośno

Dorota Ostrouch

697 911 950

1946r