Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Koło Gospodyń Wiejskich

Toninek

Toninek 29

89-413 Sośno

Ewa Kuszewska

694 471 520
1952 r.