Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Koło Gospodyń Wiejskich

Tuszkowo

Tuszkowo 13

89-413 Sośno

Janina Płaneta

52 588 04 21
1949 r.