Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Rada Gminna  Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich w Sośnie

89-412 Sośno

ul.Nowa 1

Teresa Bettin

667 558 237

1947 r.

015/BY/0000103621/04

Związek Kółek Rolniczych 0000103621 w KRS