Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

89-412 Sośno

ul.Nowa 1

Regina Pietrzak

663 583 812
31.10.2003r

Ewiden.Stowarz. Wydź.Org.Star. Powiat.

Nr OS 5050-11/03