Zdjęcie przedstawia drużynę dziewcząt na zawodach strażackich w biało-czerwonych dresach i niebieskich kaskach strażackich na głowach.

W sobotę, 11 czerwca 2022 r., po dwóch latach przerwy, zorganizowano gminne zawody strażackie. Tradycyjnie strażacy stawili się na boisko w Rogalinie, przygotowane do zawodów przez druhów z OSP Rogalin.

W zawodach, które odbyły się w dniu 8 czerwca 2019 roku udział wzięły następujące jednostki:

Kat. seniorzy: Sośno, Wielowicz,Toninek,Rogalin,Sitno,

Kat. Kobiety: Drużyna kobieca z OSP Sitno.

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tucholi odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W dniu 3 kwietnia  2019 r zostały przeprowadzone eliminacje gminne  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju jest Gminny Oddział Związku OSP RP. w Sośnie oraz Wójt Gminy Sośno, który jest głównym fundatorem nagród. Do turnieju przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych z Wąwelna oraz z Sośna.

W środę 19 września 2018 r. w Sali narad Urzędu Gminy Sośno Wójt Gminy Sośno przekazał sprzęt ratowniczy jednostkom OSP z Sośna i Sitna. Sprzęt został zakupiony z dotacji pochodzącej z Ministerstwa Sprawiedliwości,  ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wartość zakupionego sprzętu to 56 739,03 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 99 %, czyli 56 171,64 zł.

Gminie Sośno przyznana została dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  - Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja przyznana została na zakup sprzętu ratownictwa technicznego  i medycznego dla jednostek OSP z miejscowości Sitno i Sośno. Jednostki, które zostaną doposażone w sprzęt są przygotowane do prowadzenia działań ratowniczych i biorą w nich czynny udział.