Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

 

Stowarzyszenie Kobiet

„SERCA WSI”

Sośno

ul.Nowa 1

89-412 Sośno

Teresa Bettin

667 558 237

20.03.2015

KRS 0000549428